Ürünlerimiz

Eskomarine olarak temsil ettiğimiz firmalar yalnızca kendi alanında en seçkin firmalar değil aynı zamanda en tecrübeli ve en bilgili firmalardır.

Bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz çünkü yalnızca en iyiyi temsil ederek ve müşterilerimize en kaliteli ekipmanı sunarak denizcilik sektöründeki yerimizi koruyabiliriz.

Tüm bu değerlerimiz ile birlikte, aşağıdaki firmaları temsil etmekten gurur duyuyoruz;

 • Trojan marinex Balast Suyu Arıtma Sistemleri 
 • CR Ocean Engineering Egzoz Haz Yıkama Sistemleri
 • Insatech A/S Bunker ve Yakıt Tüketimi – Gemi Performans İzleme Sistemleri (Otomasyon ve enstrümantasyon)

 

Trojan Marinex Balast Suyu Arıtma Sistemleri

Balast suyu arıtma sistemlerinde, Trojan Marinex’in Türkiye’deki tek yetkili temsilcisiyiz. Trojan, dünyanın en büyük Ultra Viyole (UV) üreticisidir ve yaklaşık son 40 yıldır su arıtma sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, Trojan’ın bilgi birikimi ve deneyimleri şüphesiz eleştirilemeyecek düzeydedir.

 • Trojan; New York, Shanghai gibi şehirlerin hem içme suyu hem de atık suları için şehir suyu arıtımı işlemlerinde yer almıştır.
  UV lambaları ve filtreler (optiumum performansı göstermesi için müşteriye özel dizayn edilen) için kullanılan teknoloji kurum içi ürünüdür, dış kaynaklı değildir.
 • Hem UV lambaların hem de filtrelerin bir ünitede birleştirilmesi nedeni ile kapladığı alan bakımından en küçüktür.
 • Trojan sistemlerinde hiçbir kimyasal KULLANILMAZ.
 • Gemilerin balast tankları ve borular üzerinde kesinlikle hiçbir korozif etkisi YOKTUR.
 • Tamamen çevre dostudur.
  Trojan sistemleri rakiplerine göre en az yüzde 50 daha az güç harcar. 250 m3/saat birim için güç tüketimi 12 kW’tır ve 500 m3/saat birim için 24 kW’tır…
 • UV ve filtrasyon fiziksel bir işlem olduğundan oluşan hiçbir Yan Ürün yoktur.
 • Bakımı asgari düzeydedir ve her 10000-12000 saatte bir tam bakıma ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Servis için küresel bir destek ağımız vardır.
 • Ünite yelpazesi 150, 250, 500, 750, 1000, 1250 ve 1500 m3/saat olarak değişmektedir ve tüm ünitelerin tankerlerde kullanımı için exproof versiyonları da mevcuttur.
 • Trojan sistemlerinin hepsi aynı yedek malzemeleri kullanır bu nedenle farklı boyutlardaki üniteleri olan filolar için, yedek parçaların hepsi aynıdır, bir boyuttan diğer boyuta değişen yalnızca sayısal miktarıdır.
 • Trojan üniteleri daha fazla esneklik sağlamak üzere ister yatay ister dikey olarak kurulabilmektedir.
 • Trojan üniteleri yalnızca deniz suyu ve tuzlu suda değil ayrıca tatlı suda da test edilmiştir.
 • Testler, ETV Balast Suyu Protokolü’ne uygun olarak USCG tarafından bağımsız bir laboratuar olarak onaylanan DNV süpervizörlüğünde yürütülmüştür. Bu protokol, sistemlerin USCG Tip Onay’ının alınması için mühim test şartıdır.
 • Kara bazlı testler Danimarka’daki DHI Deniz Teknolojileri Değerlendirme Tesisi’nde ve deniz bazlı testler ise Eğitim Gemisi Golden Bear’da tamamlanır. (Her ikisi de, DNV’nin BWT sistemlerini test etmek için USCG tarafından onaylanan alt yüklenicilerinin bir parçasıdır.)
 • Trojan Sistemleri tam debi koşullarında en düşük UV iletim değerinden (çok düşük su kalitesi) biri ile test edilmiş ve onaylanmıştır.

Tüm bu pozitif noktalar birleştirildiğinde en iyisi değilse de piyasadaki en iyilerden birini temsil ettiğimize inanıyoruz. 

CR Ocean Engineering Marin Egzoz Gazı Yıkama Sistemleri

Ultra Düşük Kükürt oranlı denizcilik yakıtlarının kullanımına geçiş için son gün 01.01.2020’dir!!!

IMO MEPC 70, %0,5 global sülfür oranının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi üzerine anlaşmaya vardı. Dönüm noktası olacak bu karar, halihazırda yürürlükte olan %3,5 m/m’lik global limit değerinin çok önemli bir kısmının azaltılması anlamına geliyor ve deniz taşımacılığının çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için IMO tarafından açık bir taahhüdü ortaya koymaktadır.


CR Ocean Engineering Marin Egzoz Gazı Yıkama Sistemi kuruluysa, gemi sahipleri emisyonlarının MARPOL’a uygun olduğunu bilerek ve uzun periyotlar boyunca Ultra Düşük Kükürt oranlı yakıt kullanımında karşılaşılan makinelerinin ciddi bakım sorunları ile karşı karşıya kalmayacağına emin olarak çok daha ucuz olan Yüksek Sülfür yakıtı yakmaya devam edebilirler…Marine Egzoz Gaz Yıkama sistem dizaynı, CROE tarafından geçtiğimiz 60 yıl içerisinde geliştirilen tasarımların en etkini ile deniz işletmeciliği / deniz endüstrisinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusundaki CR anlayışını birleştirmektedir. CR anlayışı ise küçük kaplama alanı ve mevcut yapılar üzerinde retrofit kolaylığı ihtiyacını; yüksek güvenilirlik ve yüksek, risksiz etkinlik ihtiyacını; stabilite hesaplarına olan etkiyi en aza indirgemek için yüksek seviyelerde ağırlığın azaltılması ihtiyacını; su sirkülasyonunu azaltma ve ilgili pompanın elektrik kullanımını azaltma ihtiyacını; egzoz gazının bir baypas hattı ekleme zorunluluğu olmadan karışıklık yaratmaksızın ve yıkama ünitesinin bütünlüğü hususunda endişe edilmeksizin egzoz gazının yıkama ünitesinden geçmesine olanak sağlanması ihtiyacını; belirli bir rotayı daha doğru bir şekilde belirlemek için geçerli farklı konfigürasyonlara olan ihtiyacı içermektedir.

Tüm bu ihtiyaçları/istekleri karşılayabilmek için CR marine egzoz gaz yıkama sistemi Marpol Uyumluluğu’nu karşılamak üzere dizayn edilmiş aşağıdaki özellikleri içermektedir;

 • Yukarı doğru direkt akış sağlayacak alttan giriş tasarımı ve makine egzoz gaz borusunun basitleştirilmesi. Bu gerekli yer ihtiyacını en aza indirir ve mevcut yapılar üzerinde daha az modifikasyon ile daha kolay kurulmasını sağlar.
 • Makinaya su geri akışı olasılığını en aza indirmek üzere stratejik olarak konfigüre edilmiş egzoz gaz girişi ve yıkama ünitesi dreyni.
 • Daha yüksek seviyelerde ağırlığı azaltmak ve stabiliteyi iyileştirmek için sirkülasyon suyunun yıkama tankının altından daha alçak seviyedeki ayrı bir tanka gönderilmesi. Bu konfigürasyon, ayrıca giriş ve dreyn konfigürasyonu ile uyumlu çalışarak suyun makineye olan potansiyel geri akışını azaltır.
 • Sistemin ömrünü uzatmak için kullanılan tüm metlik yapılar (dahili ve harici) ve egzoz gazının henüz yıkama işleminin gerekli olmadığı dünya bölgelerinde yıkama sisteminden “kuru koşullarda” ve “baypassız olarak” hareket etmesine olanak sağlamak. Baypassız olabilme kapasitesi komplike baypas borulaması, valfleri ve kontrolleri nedeni ile yıkama ünitesinin etrafında ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Tüm bunlar gemide kurulumu kolaylaştırarak yıkama sistemi için ihtiyaç duyulan alanın boyutlarını küçültür ve kurulum masraflarını azaltır. Bunlara ek olarak, aynı zamanda komple sistemin çevrimiçi güvenilirliğini de arttırır.
 • Bazı yıkama tasarımlarıyla ilişkili tipik pompalama maliyetlerinden tasarruf etmek amacı ile daha düşük sıvı akışlarında temas alanını arttırmak için özel olarak tasarlanmış tescilli salmastra kullanımı. Tescilli salmastra, hem ıslak hem de kuru modlarda sistemin genel ses sönümlemesinin bir parçası olarak da tasarlanmıştır.
 • Tekli makine veya çoklu akış operasyonları için tasarlanan CR CR marine egzoz gaz yıkama sisteminin konfigüre edilmesi
 • CR marin egzoz gaz yıkama sistemi karar verme sürecinde maksimum esneklik sağlaması açısından Açık Çevrim Dizaynı, Kapalı Çevrim Dizaynı ve Hibrid Dizayn’ında mevcuttur. Size en uygun olanı seçmenize yardım edelim.
 • CR yıkama sisteminin geminize kurulum kararınıza yardımcı olmak için çok rekabetçi fiyatlar sağlanacaktır.
 • 60 yılı aşkın süredir CR teknoloji gelişiminin bu yeni yıkama endüstrisine getiren CR’nin kompakt kule dizaynındaki geniş deneyimleri kullanılarak CR Ocean Engineering’in kompakt-kule-tabanlı bir deniz sistemi tasarlamasına olanak sağladı. Kompakt Klue Islak Yıkama Sistemi, MARPOL’ün Ek VI’ına göre talep edilen ultra yüksek giderme verimliliği için idealdir. CR’nin gücü mühendislik uzmanlığında yatmaktadır ve bu tasarımın altında yatan ilkeler iyi kurulmuş olmasına rağmen %99,99+’lık verimlilik ancak sızdırmazlık tipine, boyutuna, salmastra yatak yüksekliğine ve sıvıdan gaza geri dönüşüm oranına uygun seçimle sağlanabilmektedir. CR kimya mühendisleri, marin egzoz gazı yıkayıcılarını her bir zorlayıcı gerekliliğe uyarlamak adına derin bilgi birikimine sahiptir.

Ayrıca, CR marin egzoz gaz yıkama sistemi’nde daha yüksek partiküllerin azaltımı YÜKSEK ENERJİ VENTÜRİ girişi ile mümkündür. CR OCEAN ENGINEERING’in Yüksek Enerji Ventüri girişi 0,5 ve 3 mikron arasındaki küçük parçacıkların yakalanması için idealdir. Kurulumun başarısı, ünitelerin tasarımında yer alan mühendislik uzmanlığına bağlı olacaktır. CR mühendisleri, endüstride bulunması güç bir uzmanlık seviyesine ve eşsiz nitelikte bir deneyim derinliğine sahiptir.

YÜKSEK ENERJİ VENTÜRİ YIKAMA SİSTEMİ

CR egzoz gaz yıkama sistemleri çeşitli çaplarda, yüksekliklerde ve malzemede mevcut olduğundan gemide kurulumunda yer alan kısıtlamalara çok uygundur. CR mühendislik ekipleri, gaz yıkama sistemleri inceliklerini çok iyi bilmektedir ve deniz endüstrisinin tipik olmayan dizayn gereksinimlerini karşılamak için benzersiz bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için lütfen Eskomarine ile iletişime geçiniz… 

Insatech Emisyonlar, Yakıt İkmali ve Yakıt Harcamı İzleme Sistemleri

Insatech A/S, 1989 yılında kurulan ve kurulduğu andan itibaren hızla büyüme gösteren Danimarkalı bir firmadır. Kurulduğu günden bu yana Insatech otomasyon ve enstrümantasyona odaklanmıştır ve alanındaki 25 yılı aşkın deneyimi ile  Insatech A/S, armatörler için mükemmel bir iş ortağı olmuştur. Esas misyonu her zaman güvenilir ve işinin ehli bir iş ortağı olmaktır ve sonuç olarak Insatech A/S dünyanın önde gelen otomasyon ve enstürmantasyon üreticilerinin uzun soluklu iş ortağı olmayı başarmıştır.

Emisyonlar, Sintine Monitörü, ODME, Sülfür Şalterleri

Sintine Monitörü
BilgeMon 488 15 ppm Sintine Alarmı, sepere/filtre edilen sudaki yağ içeriğini monitörleyen gemi yağ filtre ekipmanı ile bağlantılı olarak kullanılır. Sintine Monitörü, en güncel IMO MEPC.107(49) kurallarına göre onaylanmıştır ve bu nedenle MARPOL “Özel Bölgeler” kurallarına göre küçük gemilerde ve MARPOL Ek I’e göre daha büyük gemilerde kullanılabilir. BilgeMon 488 , kompakttır ve eski 15 ppm alarmlarının yerini alması kolaydır – mükemmel bir retrofit. 

Sintine Monitörleme ve Mastertrack588
Sintine Monitörleme Mastertrack 588 kurcalamaya dayanıklı sisteminizdir; kontrol ve izlemesi, sintine suyunun gemiden MARPOL 73/78’e uygun olarak tahliye edildiğinden emin olunmasını sağlayan yani yasal sınırı aşmasını engelleyen mekanizmanın yağ içeriğini gösteren gemi yağ filtre ekipmanı ile birlikte kullanılır. Bu nedenle ayrıca Beyaz Kutu olarak da adlandırılmaktadır. Ünite, belirli bölgelerde çalışan 10.000 gros ton üzeri gemiler için gereklidir. Mastertrack 588 sintine monitörü bu nedenle uyum aletinizdir.

 

S3 Akıllı Sülfür Şalteri
S3 sistemi, her zaman iki yakıtın istenilen kükürt içeriğine erişmek için karışması ve ayarlanması kabiliyeti ile ön plana çıkmaktadır. Kükürt emisyonlarının izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Sistem, net yakıt sülfür içeriği, yoğunluk ve geminin konumu ile hızını kaydeder ve raporlar. S3 sistemini kurarak, deniz taşımacılığı şirketleri MARPOL’un kükürt emisyonlarının uyumu ve sülfür emisyonu belgelendirilmesi için şartları yerine getirmiş olur. 

 
ODME
Insatech Marine’den ODME, mevcut ve gelecek MARPOL MEPC kurallarına uygun, sahada test edilmiş ve kanıtlanmış bir çözümdür. ODME; yağ içeriği ölçer, akış ölçer, GPS işlevselliği, data kaydı ve operatörün ve denetçinin minimum düzeyde çalışmasını sağlayacak programlama ile donatılmıştır. Ayrıca kapsamlı kurulum, devreye alma ve eğitimler sunuyoruz ve ODME mecburi bir sistem olduğundan, yedek parça elleçleme, periyodik servis ve uzaktan destek dahil koruyucu bakım ile müşteriye özel bir servis programı sunuyoruz.
 

Portatif Yakıt Sülfür Analiz Cihazı
Endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Insatech, Rigaku’nun NEX QC Portatif Yakıt Sülfür Analiz Cihazını sunmaktadır. Bunker ve dizel de dahil olmak üzere çok çeşitli petrol yakıtlarındaki kükürt ve diğer elementlerin analiz edilmesi için basit ve çok yönlü bir ECXRF analiz cihazıdır. Portatif Yakıt Sülfür Analiz Cihazı, geniş bir konsantrasyondaki kükürtü ölçme kabiliyeti ile gelecekte kükürt seviyeleri daha da düştüğünde  bu çok çeşitli sülfür seviyelerinin monitörlenmesi mecburiyetini karşılamak üzere kullanılacak önemli bir cihazdır. 

Denizcilik Yakıt Bunkeri Karıştırma, Bunker Akış Ölçer & Yönetim Sistemleri


Bunker Yönetim Sistemi
Insatech Marine Bunker Yönetim Sistemi (BMS), ikmali yapılan denizcilik yakıtlarının manipülasyonuna karşı bir koruma sağlamak amacı ile geliştirilmiş, dizayn edilmiş ve imal edilmiştir. Sistem, yakıtın kütlesini doğrudan ölçmek için coriolis kütle akış ölçerleri kullanır, bu nedenle hacim dönüşümlerine güvenmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca sistem otomatik olarak sıcaklık değişimleri için ayar yapar ve yakıttaki herhangi bir havayı algılayabilir ve fazla havayı boşaltabilir. Bu BMS ile ödediğiniz yakıt miktarını elde edebilirsiniz!
 
Bunker Karıştırma
Insatech Marine Bunker Karıştırma çözümü bunker yakıtı doğru kalitede ve doğru tanımlanmış miktarda harmanlayıp vermenize yardımcı olacaktır. Çözüm, kütle ve yoğunluğun doğrudan ölçülmesini sağlayan coriolis prensibine dayanan kütle akış ölçerleri kullanır. Bu da minimum ama doğru miktarda gaz yağı kullanarak herhangi bir viskozitede bunker verilmesini sağlar. Verdiğiniz bunker her zaman ISO 8217 gereksinimlerini karşılayacak ve hem miktar hem de kalite otomatik bir bunker raporunda belgelenecektir.
 

Barçlar için Bunker Yönetim Sistemi
Barçlar için Bunker Yönetim Sistemi ile yeni gereksinimlerin ve yönetmeliklerin ön planda olduğu bir donanıma sahip olacaksınız, burada MPA (Singapur)’lardan biri arasında. Sistem, alınanın yanı sıra teslim edilen yakıtın miktarını ölçmek için coriolis kütle akış ölçerlerini kullanır. Sistem yalnızca bir kerelik bir kuruluma ihtiyaç duyar ve daha sonra bir düğmeye tek bir basışla sistem kullanılmaya hazır olur, yakıt ikmalinden sonra sistem kolayca çıktı alınabilen ve teslim edilebilecek IMO şartlarına uygun Bunker Teslim Notları üretir. 

Makine Dairesi anahtar teslim çözümler, kalibrasyon ve denizcilik yakıtı tüketimi sistemi


İtme ve Tork Ölçümü
VAF Instruments'tan T-Sense Tork ölçüm sistemi veya TT-Sense İtme ve Tork ölçüm sisteminin kullanılması verimlilik iyileştirmeleri, aşırı yük korumaları ve arıza maliyetlerine karşı korunma anlamına gelir. Örneğin denizcilik endüstrisinde, bazı durumlarda yakıt tasarrufu % 5'e varan oranda sağlandı. Tork ölçer, doğrudan teknenin şaftına monte edildiğinden ve daha sonra kablosuz olarak veri gönderdiğinden kolayca kurulumu yapılabilir. 

Kalibrasyon
Deniz ve Açık Deniz Endüstrisi için kalibrasyon çözümleri sunuyoruz. Ekipman tek bileşenli olarak tedarik edilebilir veya nakliye kutularında yapılandırılabilir / özelleştirilmiş çözümler sunabiliriz. Sıcaklık, pnömatik basınç, ağırlık ve daha fazlasını kalibre etmeye yönelik aletlerimiz mevcuttur. Ayrıca basınç, sıcaklık, sıvı akışı, emisyonlar ve yağdaki kükürt için Kalibrasyon hizmetleri de sunuyoruz.
 

Denizcilik Kitleri
IKM Deniz Kalibratörleri ve Test Kutusu, kontrol cihazınızı korumak için eksiksiz bir araçlar seti sunar. Sorunun ne olduğundan emin değilseniz, Marine Kit size sorun giderme ve kalibrasyon konularında en iyi yardımı sunar. Marine Kit, makineler, tahrik sistemi, kazanlar, hidrolik cihazlar ve daha pek çok alanda kullanılabilir.

 

Yakıt Tüketim Sistemi
Yakıt Tüketimi Sistemi, gemilerinizin yakıt tüketimi ile ilgili sizlere büyük fikir verir. Coriolis kütle akış ölçerleri, doğrudan kütle olarak ölçülen nominel akışın % 0,3'ünden daha iyi bir doğruluk sağlar. Yüksek hassasiyetli kütle akış ölçerleri ile yakıt tüketimini ölçerek ve özel veri toplama ve işleme sistemleri kullanarak, denizcilik yakıtının tüketimi izlenebilir ve tarih verileri kadar konum ve hız ile de karşılaştırılabilir. Yakıt tüketimine ilişkin bilgiler, yakıt tasarrufu eylemlerinin / iyileştirmelerin tam yararını belirlemenize yardımcı olur ve diğer önemli şeyleri yapmanız için size adam-saat kazandırır.

 

Performans İzleme Sistemi
Performans İzleme Sistemi (PMoS), kütle akışı ölçerleri tarafından ölçülen Yakıt Tüketimi, Tork metre ile şaft gücü ve güç metre ile jeneratör çıktısı gibi temel etkenlerin yüksek doğruluk ölçümlerine dayalıdır. Veriler, sistem tarafından otomatik olarak toplanır, gösterilir, depolanır ve dağıtılır ve geminin performansını ve zaman boyunca izlenmesi için kullanılabilir. Spesifik Yakıt Tüketimi ve kg/Nm gibi Temel Anahtar Performans İndikatörü (KPI) değerleri izlenebilir ve mürettebatın bu verilerden edindiği tecrübe ile birleştirilerek yeni maliyet etkin optimizasyon projeleri uygulanabilir.

 

Yardımcı Rüzgar Çarkı
Yardımcı Rüzgar Çarkı, Magnus etkisi olarak bilinen prensibe dayalı olarak çalışır. Dönen çark rüzgara maruz kaldığında çarkın bir tarafındaki hava akışı hızlanırken diğer tarafındaki hava akışı aynı oranda azalır. Hava akışının hızındaki farklılık basınç farklılığına neden olur, ve bu da rüzgar akışının yönüne dik bir kaldırma kuvveti yaratır. Aynı prensip dönen küreler ve silindirler için de geçerlidir. Bu prensip havada falso alan golf, tenis ve futbol toplarında da gözlemlenebilir. 
 
 
Norsepower
The Norsepower Rotor Sail Çözümü, geminin gitmesi için Magnus etkisini kullanan bir döner silindir olan Flettner rotor’un gelişmiş modern versiyonudur. Norsepower Rotor Sail Solution, geminin itilmesi için Magnus etkisini kullanan döner silindir Flettner rotor’un gelişmiş, modern versiyonudur. Elverişli rüzgar koşulları olduğunda, Norsepower Gemi Çarkları ana motorların gaz kesmesini sağlayarak yolculuk hızı ve zamanı için gerekli gücün üretiminden ödün vermeden yakıt tasarruf eder ve emisyonları azaltır. Gemi Çarkları yeni gemiler için kullanılabileceği gibi, eski gemilere de monte edilebilir.

Norsepower Rotor Sail Solution 2014 Kasımında Bore’s Estraden’ de denendi ve sonuçlar ortalama yakıt tüketiminin %6 dan daha fazla azalttığını gösterdi. Bu teknolojinin birden fazla bölgede bir arada çalışmaları ve istenilen hava şartlarıyla birlikte ortalama yakıt tüketimini %20 ye kadar azaltabilecek potansiyeli olduğu düşünülüyor.


Norsepower bugüne dek birçok ödüle layık görüldu. Bunlardan bazıları; her yıl Fathom Maritime Intelligence tarafından dağıtılan Ship Efficiency ödüllerinden Energy Efficiency Solution Ödülü ve Electric & Hybrid Marine ödüllerinde Innovation of the Year ödülüdür. 

Norsepower Rotor Sail Solutionları’nın öne çıkan avantajları şunlardır:

 • Gemi hızını yavaşlatmadan %5 ile %20 arasında yakıt tasarrufu yapması
 • Sistemi otomatiktir ve köprüdeki mürettebat tarafından kolayca kontrol edilebilir
 • Piyasayı güvence altına almak için test edilmiştir
 • Yeni gemilerde de eski gemilerde de kullanılabilirler

Norsepower Rotor Sail Solution piyasada kanıtlanmış başarılı operasyon kaydı olan ilk yardımcı rüzgar çarkıdır.

ESKO MARINE SİTESİNİ ZİYARET ET