Mühendislik Dizayn Servisleri

Teknik Hizmetler
Bir projenin her aşamasında teknik boşlukları ve ticari risklerini en aza indirgemek

Deniz endüstrisindeki gelişmelerden haberdar olmak için,  şirketimiz teknik danışmanlık hizmetleri, düzenleyici gereksinimler, işletme kısıtlamaları, dizayn sınırlamaları ve acil durum koşulları altında gündeme getirilebilecek hemen hemen her teknik konuda denizcilik şirketlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Şirketin teknik danışmanlık hizmetleri aşağıdaki alanları kapsar (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 • Konsept geliştirme
 • Teknik Çalışmalar
 • Teknik Kılavuzlar
 • Acil Müdahale Hizmetleri (ERS)

Yeni İnşalar

 • Gemi Dizayn / Ana Hat Teknik Özellikleri
 • Şartnamelerin Gözden Geçirilmesi / Armatörler Adına Plan Onayı
 • İnşa Sırasında Denetim

Operasyondaki Gemiler

 • Elektronik Yağ Kayıt Kitabı (e-ORB) Yazılımı
 • Dönüşüm Dizaynı / Şartnameler 
 • Teknik Destek / Gemi Manuellerinin Hazırlanması / Planlar / Çalışmalar
 • Yazılım Ürünleri
 • Acil Müdahale Hizmetleri

Teknik Çalışmalar
Verilen zaman çerçevesinde planlama ve teknik dokümantasyon


Bir geminin ömrü boyunca, operasyonel iyileştirme ve düzenleyici tutarlılığı için çeşitli araştırmalar ve değişiklikler gerekebilir. Dolayısıyla, geminin düzgün çalışmasını sağlamak için, verilen zaman çerçevesinde doğru planlama ve doğru teknik dokümantasyon gereklidir.

Mukavemet Hesaplamaları

Son on yılda, Klaslama Kuruluşlarıyla gündelik etkileşimimiz, tüm IACS üyelerinin mukavemet gereksinimleri konusunda kapsamlı bir uzmanlık kazanmak için bir katalizör oluşturmuştur. Bu alandaki hesaplamalar birçok farklı konuyu kapsar ve farklı araçların uygulanmasını gerektirir. Özellikleri şunlardır:

 1. Sonlu Elemanlar (FE) analizi (Femap)
 2. Tekne omurga elemanları kontrol ve yeniden değerlendirme (Boyuna ve Enine Mukavemet) - [LR Rules Calc v3.0, BV MARS]
 3. Demirleme ve makine teçhizatının vinç montajları (DNV NauticusHull - 3D Beam)
 4. Demirleme aparatlarının Emniyetli Çalışma Yükünün Belirlenmesi (SWL)
 5. Dökme Yük Gemileri İçin Yük Ambarı Kütle Diyagramlarının (Yerel Derece Diyagramları) Hesaplanması
 6. Dökme Yük Gemileri İçin Maksimum İzin Verilen Çelik Rulo Yüklemelerinin Hesaplamaları
 7. IACS UR S30-31 gereksinimlerine uyumluluk

Çizimlerin Hazırlanması

Şirketimiz, dahil olan tüm tarafları koordine ederken ve Gemi Sahipleri / Yöneticiler ve düzenleyici organlarla birlikte hareket ederken, gemideki her türlü modifikasyonlar için çizimlerin ve planların tüm paketinin hazırlanmasında tüm sorumlukları üzerine almaktadır.

Kararlılık Hesaplamaları

Geçerli kural ve yönetmeliklere göre geminin hasarlı ve hasarsız stabilite ve / veya boyuna mukavemetin araştırılması. 

Mevzuata uygunluk

Gemi kaptanlarımız, Gemi İnşası ve Gemi Makineleri mühendislerimiz, bir denizcilik şirketi, bir gemi veya tüm filosu için teknik sertifika ve dokümantasyon açısından, düzenleyici boşlukları oluşturan veya özel düşünülmesi gereken alanları veya maddeleri ele alan eksiksiz bir değerlendirme sağlayabilir.

 

Güç, Hız ve Denize Dayanıklılık Tahminleri

Tonaj Ölçümleri

Uluslararası Tonaj Sözleşmesi (1969), Yunan Tonaj Sözleşmesi’ne uygun ve Yunan Tonaj Sözleşmesi ve Süveyş Kanalı Tonaj Ölçümleri uyarınca uyarınca Uluslararası Tonaj Ölçümlerine hazırlayabiliyoruz.

 • Çalkalanma Hesaplamaları
 • Şamandıra Demirleme Araştırmaları
 • Tank Kalibrasyon Tabloları
 • Fribord Hesaplamaları
 • Atama Raporların Durumları
 • Şaft Hesaplamaları
 • CO2 Sistem Hesaplamaları
 • Elektrik Yük Analizi ve Kısa Devre Hesaplamaları
 • Isıtma Bobini Hesaplamaları
 • Basınç Düşümü Hesaplamaları
 • Havalandırma Hesaplamaları
 • Petrol Çıkışı Hesaplamaları
 • Boyama Alanları Hesaplamaları

Teknik Kılavuzlar

Denizcilikteki evrimsel ilerlemenin ön saflarında olmak için, bu alanda gelecekteki değişiklikleri düşünmeyi ve bunların uygulanması için tüm tarafları hazırlamayı hedefliyoruz.

Bu farkındalık bağlamında, şirketimiz yürürlüğe giren yeni gerekliliklerle ilgili tüm uygun bilgilerin, denizcilik komitesi için zorunlu hale gelmeden önce bir teknik el kitabı formunda toplanmasını ve yorumlanmasını sağlar. 

 • Denizden Adam Kurtarma İçin Planlar ve Prosedürler (PRW)
 • Trim ve Stabilite Kitapçıkları / Yükleme Kılavuzları / Hasarlı Stabilite Kitapçıkları / Tahıl Yükleme Kılavuzları
 • Biyolojik Kirlenme Yönetim Planları (BFMP)
 • Acil Durum Yedekleme Kitapçıkları (ETB)
 • Gemiden Gemiye Hareket Planları (STS)
 • VOC Yönetim Planları (VOC)
 • Kargo Güvenliği El Kitapları (CSM)
 • Yükleme / Boşaltma Ardışıklık El Kitapları (LUS)
 • Fuel Oil Yönetim Planları (FOMP)
 • Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planları (SEEMP)
 • Hasar Kontrol Kitapçıkları (DCB)
 • Prosedürler ve Düzenlemeler El Kitapları (P & A)
 • Çöp Yönetim Planları (GMP)
 • Gemi Petrol Kirliliği Acil Durum Planı (SOPEP)
 • Panama Kanalı Gemi Petrol Kirliliği Acil Durum Planı (PC SOPEP)
 • Gemide Deniz Kirliliği Acil Durum Planı (SMPEP)
 • SOLAS Eğitim El Kitapları
 • Gemi Genel İzin (VGP)
 • ECDIS Kılavuzları
 • Gemi Güvenliği Değerlendirmeleri ve Planları (SSA ve SSP)
 • Balastlı Su Yönetim Planları (BWMP):
 • Kanalizasyon, Sintine Su ve Soğutucu Akışkan Sistemleri Yönetim Planları (SBR):
 • Yangın Önleme Planları (Yangın Öncesi Planlar):

 

 

 

ALPHA MARINE SİTESİNİ ZİYARET ET